Winkelmandje Bestelling totaal: €0.00
0
Uw winkelwagen is leeg
Catalog

Levitra Generiek

Bestel Generiek Levitra nu en verbeter de kwaliteit van uw leven!

De Generiek Levitra potentie pillen zijn generische tabletten van hoge kwaliteit die de werkzame stof Vardenafil bevatten, hetzelfde ingrediënt wat ook in de originele Levitra producten zit. Generiek Levitra pillen verschillen zowel in seksuele activiteitsduur als in hun effectiviteit niet van de originele Levitra potentiepillen. Het duurt ongeveer 25 tot 60 minuten voordat de pillen maximaal werken. De seksuele prestatie wordt ontzettend verhoogd. Na seksuele stimulans is het mogelijk om gedurende 8 tot 12 uur een maximale erectie te hebben en ook meerdere keren klaar te komen. Uw seksuele prestatie wordt enorm vergroot, mits uw gezondheid dat toelaat.

De werkzame stof in Levitra staat er bekend om enorm prestatieverhogend te zijn. Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat neveneffecten bijna niet voorkomen en als ze voorkomen zijn ze slechts van lichte tot matige aard. Natuurlijk raden wij u aan de aanvullende medische informatie goed te bestuderen.

...... »
Hoeveelheid + Bonus Per Pill Prijs Bestelling
10 Tabletten 2.73 27.26
20 Tabletten 1.82 36.34
30 Tabletten 1.61 48.16
60 Tabletten 1.57 94.50
90 Tabletten 1.52 137.20
120 Tabletten 1.38 165.37
Hoeveelheid + Bonus Per Pill Prijs Bestelling
10 Tabletten 3.27 32.71
20 Tabletten 2.59 51.79
30 Tabletten 2.18 65.42
60 Tabletten 2.01 120.85
90 Tabletten 1.82 163.55
120 Tabletten 1.64 196.26
Hoeveelheid + Bonus Per Pill Prijs Bestelling
10 Tabletten 3.54 35.44
20 Tabletten 2.68 53.61
30 Tabletten 2.39 71.78
60 Tabletten 2.15 129.02
90 Tabletten 1.94 174.46
120 Tabletten 1.74 208.98
Hoeveelheid + Bonus Per Pill Prijs Bestelling
10 Tabletten 4.00 39.98
20 Tabletten 3.00 59.97
30 Tabletten 2.70 80.87
60 Tabletten 2.42 145.38
90 Tabletten 2.19 197.17
120 Tabletten 1.97 236.24
Product:
27.26 36.34 48.16 94.50 137.20 165.37 32.71 51.79 65.42 120.85 163.55 196.26 35.44 53.61 71.78 129.02 174.46 208.98 39.98 59.97 80.87 145.38 197.17 236.24

Medische informatie en bijwerkingen van Levitra generiek

Werkzaam bestanddeel: Vardenafil

Dosering Over het algemeen zjin generiek Levitra pillen beschikbaarin de maximale dosering van 20 mg. Deze magniet worden over schreden. Als er minderwerkzamestofnodig is kunnen de pillen worden gehalveerdofin vieren gedeeld, ome en geschikte doserin van10 mg of 5 mg te krijgen.

Toepassing: Neemongeveer 25 tot 60 minuten voorde  seksuele activiteitwordt overwogen dedosering die nodig is. Met eendeeltijd vanongeveer 4 uur, ishet geneesmiddel  tussen de 8 en 12 uur actief .

Effecten: Het werkzame bestanddeel bij generische geneesmiddelen  is hetzelfde als bij het originele product. Rekening houdend met de effectiviteit, is er geen verschil met de merkmedicijnen. Vardenafil is een PDE-5-remmer die de afbraak van een erectie stopt en daarom voor een sterke, langdurige erectie kan zorgen.

Contra-indicaties

U mag geen generieke Levitra gebruiken als een van de onderstaande voorwaarden van toepassing is:

  • als u andere potentieverhogende medicijnen gebruikt;
  • medicijnen gebruikt die gecontra-indiceerd zijn (zie ook de respectievelijke interacties);
  • Reeds bestaande ziekten heeft van het hart-en vaatstelsel of een lage bloeddruk;
  • Als er de mogelijkheid bestaat op permanente erectie;
  • Als u jonger bent dan 18 jaar.

Bijwerkingen Net als deorigineleLevitrapillen, zijn de genersiche over hetalgemeende ookzeercompatibel.De bijwerkingenkunnenechter bij overgevoeligheidnog steeds optreden.In het algemeenverdwijnen zerelatief snel, en vanzelf. Raadpleeg uwarts wanneer ulangdurigeof ernstigebijwerkingen ervaart.

Bijwerkingenvan generieke Levitra kunnenzijn:

  • Roodheidin het gezicht;
  • Hoofdpijn;
  • Congestievandeneus;
  • Aantastingvande spijsvertering.

Neem nooit generiek Levitra indien u wordt behandeld met medicijnen die nitraten bevatten of NO-donors. Bepaalde enzymen of AIDS-medicijnen kunnen ook leiden tot gevaarlijke interacties.

De consumptie van grapefruit of grapefruitsap kan leiden tot een aanzienlijke toename van de bijwerkingen. Voor een optimale effectiviteit van generiek Levitra, moet met name een vet dieet worden vermeden.

Speciale opmerkingen Ondanks de goede compatibiliteit, wordt lichte hoofdpijn vaak genoemd als bijwerking van generiek Levitra, die gebruikers vaak goed tolereren ten opzichte van het gewenste effect van het medicijn, en deze bijwerkingen hebben zelden een lange duur.

De bijwerkingen van generieke Levitra zijn vergelijkbaar met die van het originele product. Hier vindt u belangrijke en algemene informatie voor potentiemiddelen.

...
✔️